3 posts about
tips

While loop Promise with Parse.Promise

On my current project using Parse.com, I've encountered a problem that I have to run a query again and again until a condition is met. I don't know how many times I have to run so this should be a while loop. After googling on how to implement while loop for promise. I found this article: http:...
Read More

Cài xong Linux Mint/Ubuntu rồi thì làm gì tiếp?

Từ hồi bước vào thế giới của Rails là gần như mình không thể dùng Windows cho việc develop Rails app được nữa. Nhưng mình bước vào thế giới của MacOS nơi đó thật hoàn hảo cho một developer (nếu không dev app cho sản phẩm của MS). Nhưng mà khổ nỗi mình toàn dùng desktop để code,...
Read More

Cài đặt server/VPS để chạy được cả PHP và Rails

Tại sao phải setup như vậy? Mục đích: để tận dụng tối đa server, như mình thì là để đỡ tốn tiền :)) Mình chỉ định thuê 1 cái VPS, nhưng vừa muốn nó có thể host được 2 cái blog wordpress của mình. Bên cạnh đó cũng muốn nó có thể chạy được app Rails của mình nữa....
Read More