2 posts about
hacking

Execute a command on a pod of a deployment with a single command

TL;DR kubectl exec -it $(kubectl get pods -o name | grep -m1 INSERT_DEPLOYMENT_NAME_HERE | cut -d'/' -f 2) INSERT_YOUR_COMMAND_HERE Motivation When I want to run execute a command on a pod of a deployment, I usually have to search for the name of the pod generated by a deployment (or replica controller)...
Read More

Lỗ hổng của MXH mới Tsu.co và sự bất cẩn của lập trình viên

Mở đầu Tsu.co là gì? Gần đây mình mới biết đến 1 mạng xã hội mới có tên là Tsu.co nhờ thông qua mấy bài báo trên mạng về việc "Facebook đã ra tay chặn hoàn toàn mạng xã hội Tsu.co". Để có thể hiểu hơn về Tsu.co các bạn có thể tham khảo...
Read More