Tober Nguyen Logo

DevOps, Software Development, IoT,...

What's next for 2016?

What's next for 2016? thumbnail
Big things definitely will do Come up with an idea for Capstone Project Finish university (expected GPA 9.0) Get car driving license Travel abroad somewhere after graduated Join a half-marathon contest (combine with travel somewhere in Vietnam) Run a successful startup product (already working on it) with more than 50K users Small things to do Complete unfinished...
Read More

2015 in Review

2015 in Review thumbnail
What did I accomplish in 2015? Completed 5K running goal (run 5km without rest) Lose belly fat :)) (thanks to DAS Diet and Running) Completed my internship at East Agile Trained hard, worked hard especially at Web Development including Ruby on Rails, ReactJS, Javascript, HTML/CSS,... (oh yeah...and this is the first time I prefer web development to...
Read More

How to create a Ghost-powered blog on Cloud

How to create a Ghost-powered blog on Cloud thumbnail
Introduction This article is about "How to create a Ghost-powered blog on Cloud, e.g. DigitalOcean, Vultr, EC2, ... or any (Ubuntu) server. Pre-requirement An instance of VPS (or dedicated server). You can create one at DigitalOcean, Vultr, Amazon EC2, Google Cloud,... VPS OS: Ubuntu 12.04 or upper (at time of writing this article, I use Ubuntu 14....
Read More

Lỗ hổng của MXH mới Tsu.co và sự bất cẩn của lập trình viên

Mở đầu Tsu.co là gì? Gần đây mình mới biết đến 1 mạng xã hội mới có tên là Tsu.co nhờ thông qua mấy bài báo trên mạng về việc "Facebook đã ra tay chặn hoàn toàn mạng xã hội Tsu.co". Để có thể hiểu hơn về Tsu.co các bạn có thể tham khảo...
Read More

Cuối tuần thử viết cái Chrome Extension

Cuối tuần thử viết cái Chrome Extension thumbnail
Câu chuyện Câu chuyện là cuối tuần vừa rồi trong lúc đang rảnh rảnh ngồi suy nghĩ, mình thấy là một lập trình viên thì không nên ngừng trau dồi kiến thức và làm mới bản thân bằng cách Hack một cái gì đó. Và rồi mình tự đặt ra cho bản thân 1 khoảng thời gian vào...
Read More