Từ hồi bước vào thế giới của Rails là gần như mình không thể dùng Windows cho việc develop Rails app được nữa. Nhưng mình bước vào thế giới của MacOS nơi đó thật hoàn hảo cho một developer (nếu không dev app cho sản phẩm của MS). Nhưng mà khổ nỗi mình toàn dùng desktop để code, còn em laptop thì cài windows từ xưa, chỉ để mang đến trường đi học, làm bài thi (vì trường mình thi bằng phần mềm trên windows).

Cho đến khi có một vấn đề xảy ra đó là mình phải đi công tác, mà vẫn muốn chọc tay vào code Rails với nghịch các thứ Open-Source, và tèn tén ten mình quyết định quay trở lại Ubuntu, từ xưa mình đã thích và chỉ thích dùng Linux Mint nên bây giờ mình cũng cài Linux Mint 17.2.

Vậy thì sao khi cài đặt xong Ubutu/Linux Mint rồi thì làm gì tiếp để cho môi trường dev trên Linux Mint/Ubutu dễ chịu như trên MacOS?

Lưu ý: hướng dẫn dưới đây có thể áp dụng cho Ubuntu 12.04, 14.04, 14.10 or 15.04 và Linux Mint ứng với các phiên bản Ubuntu tương ứng.

Chỉnh lại font chữ

Font là cái đầu tiên mình thấy không thể chấp nhận nổi ở Ubuntu, khá là xấu, đặc biệt là đối với những bạn mà dùng các IDE viết bằng Java (như RubyMine, WebStorm, Eclipse) thì chữ sẽ vỡ thôi rồi. Chúng ta sẽ nhờ đến Infinality để làm đẹp font chữ của hệ thống và các app viết bằng Java.

# Install both infinality and fontfix'ed JDK.
sudo add-apt-repository ppa:no1wantdthisname/ppa
sudo add-apt-repository ppa:no1wantdthisname/openjdk-fontfix
sudo apt-get update
sudo apt-get install fontconfig-infinality openjdk-7-jdk
# Apply a font style that looks good.
sudo /etc/fonts/infinality/infctl.sh setstyle linux

Sau đó logout và login lại để thấy sự thay đổi :)

Cài đặt Zsh và Terminator

Zsh và Terminator mang lại cho mình rất nhiều tiện tích trong các công việc cần đến Terminal

Cài đặt Zsh

sudo apt-get install zsh
# Make sure it installed by running 
zsh --version
# Make it your default shell
chsh -s $(which zsh)

Cài đặt Oh-My-Zsh

sh -c "$(wget https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"

Cuối cùng là cài Terminator

sudo add-apt-repository ppa:gnome-terminator
sudo apt-get update
sudo apt-get install terminator
# Start terminator
terminator

Bây giờ chúng ta có thể khởi động Terminator và dùng thử, với terminator chúng ta có thể split 1 cửa sổ ra thành nhiều terminal khác nhau để tiện dụng cho việc sử dụng. Chỉnh được các phím tắt, như mình thường chỉnh Ctrl + C cho Copy, Ctrl + V cho Paste cho giống với iTerm2 trên MacOS.

Để tiện dụng hơn nữa các bạn có thể chỉnh phím tắt trong hệ thống để khi nhấn Ctrl + Alt + T có thể bật 1 cửa sổ Terminator mới cho tiện.

Tạm thời đến đây là đã đủ dùng. Mình sẽ tiếp tục cập nhật khi có phát hiện gì mới :)